New You Forums

New You Forums (http://newyouforum.com/forum/index.php)
-   The Philippines (http://newyouforum.com/forum/forumdisplay.php?f=117)
-   -   Mga damdamin ng mga tugma sa football (http://newyouforum.com/forum/showthread.php?t=20616)

nINTyik 02-09-2020 02:51

Mga damdamin ng mga tugma sa football
 
Gustung-gusto ko ang football dahil tiyak na makakatulong ito sa iyo na makakuha ng mga emosyon na hindi mo pa naranasan sa iyong buhay. Gumamit lamang ng mga hula sa https://mightytips.ph/ at tingnan ang para sa iyong sarili. Kapag tumaya ako sa kinalabasan ng isang kaganapan sa palakasan, isang buong tularan ng iba't ibang mga emosyon ang lumitaw sa akin, halimbawa, kaguluhan. Dagdag pa, ang mga hula na ito ay talagang tumpak, na kamangha-mangha sa mga panahong ito ng mga pekeng eksperto sa soccer!


All times are GMT +11. The time now is 03:12.

Powered by vBulletin® Version 3.8.5
Copyright ©2000 - 2022, Jelsoft Enterprises Ltd.